โรงเรียนบ้านหนองสีนวล

หมู่ 5 บ้านหนองสีนวล ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228642

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี

การแข่งขันกีฬาสี พิธีมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล มอบถ้วยให้กับนักกีฬาดีเด่น ให้กับสีที่ชนะในกีฬาต่างๆ และทำการปิดพิธีกีฬา

การแข่งขันกีฬาสี

การแข่งขันกีฬาสี

การแข่งขันกีฬาสี

การแข่งขันกีฬาสี