โรงเรียนบ้านหนองสีนวล

หมู่ 5 บ้านหนองสีนวล ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228642

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครู ปีนี้ ต้องเรียบง่ายและปลอดภัยจากเชื้อไวรัสกันจ้า มาในคอนเซปท์ รักครู รักธรรมชาติ รักษ์โลก โดยให้นักเรียนใช้ต้นไม้เล็กๆในการไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครู

ไหว้ครู