โรงเรียนบ้านหนองสีนวล

หมู่ 5 บ้านหนองสีนวล ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228642

คณะผู้ใหญ่ใจดี

คณะผู้ใหญ่ใจดี

คณะผู้ใหญ่ใจดี ทางโรงเรียนหนองสีนวล ได้มีคณะผู้ใหญ่ใจดี นำสิ่งของเครื่องใช้มาให้กับเด็กนักเรียนที่ รร และยังมีการเลี้ยงขนม ไอศรีม กับเด็กนักเรียนด้วย

คณะผู้ใหญ่ใจดี

 

คณะผู้ใหญ่ใจดี

คณะผู้ใหญ่ใจดี

คณะผู้ใหญ่ใจดี