โรงเรียนบ้านหนองสีนวล

หมู่ 5 บ้านหนองสีนวล ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228642

งานแข่งฟุตบอล

งานแข่งฟุตบอล

งานแข่งฟุตบอล น้องๆ นักเรียน วันนี้ผ่านไปอีกหนึ่งแมทช์ เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสามัคคีให้กับน้องๆนักเรียน และยังทำให้ร่างกายแข่งแรง

งานแข่งฟุตบอล

งานแข่งฟุตบอล

งานแข่งฟุตบอล

งานแข่ง

งานแข่ง