โรงเรียนบ้านหนองสีนวล

หมู่ 5 บ้านหนองสีนวล ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228642

ทำบุญตักบาตร

ทำบุญตักบาตร

ทำบุญตักบาตร

ทำบุญตักบาตร

ทำบุญตักบาตร

ทำบุญตักบาตร

ตักบาตร

ทำบุญตักบาตร ทาง โรงเรียนบ้านหนองสีนวล พิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อให้เด็กนักเรียนทำบุญตักบาตร