โรงเรียนบ้านหนองสีนวล

หมู่ 5 บ้านหนองสีนวล ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228642

ประเมินครูผู้ช่วย

ประเมินครูผู้ช่วย

ประเมินครูผู้ช่วย ประเมินการเรียนการสอนของครูผู้ในการสอนนักเรียนครั้งสุดท้ายว่าครูช่วยสอนจะผ่านการประเมินการเรียนการสอนหรือไม่

ทำบุญตักบาตร

ครูผู้ช่วย

ประเมินครูผู้ช่วย

ประเมินครูผู้ช่วย ประเมินครูผู้ช่วย

ประเมินครูผู้ช่วย