โรงเรียนบ้านหนองสีนวล

หมู่ 5 บ้านหนองสีนวล ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228642

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองสีนวล

อาคารสถานที่ อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2499
อาคารสถานที่ อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2520
อาคารสถานที่ อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารสถานที่ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2524
อาคารสถานที่ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2555
อาคารสถานที่ บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารสถานที่ บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2522
อาคารสถานที่ บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2524
buildinga9 ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2520
buildinga10 ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
buildinga11 ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
buildinga12 สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2530
buildinga13 บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2556
buildinga14 สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2499
buildinga15 ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2524