โรงเรียนบ้านหนองสีนวล

หมู่ 5 บ้านหนองสีนวล ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228642

เลี้ยงอาหารกลาง

เลี้ยงอาหารกลาง

เลี้ยงอาหารกลาง คณะผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสีนวล และได้นำขนมมากแจกให้แก่เด็กนักเรียน และยังมอบนมให้กับโรงเรียนอีกด้วย

เลี้ยงอาหารกลาง เลี้ยงอาหารกลาง เลี้ยงอาหารกลาง เลี้ยงอาหารกลาง