โรงเรียนบ้านหนองสีนวล

หมู่ 5 บ้านหนองสีนวล ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228642

โพแทสเซียม จะส่งผลต่อข้อบกพร่องในร่างกายเมื่อเกิดภาวะขาดโพแทสเซียมในระยะยาว

โพแทสเซียม

โพแทสเซียม จะมีข้อบกพร่องในร่างกาย หากมีการขาดโพแทสเซีย … Read more