โรงเรียนบ้านหนองสีนวล

หมู่ 5 บ้านหนองสีนวล ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228642

ต่อมไทรอยด์ อธิบายเกี่ยวกับโรคต่อมไทรอยด์อักเสบจากภูมิต้านตนเองเรื้อรัง

ต่อมไทรอยด์

ต่อมไทรอยด์ อักเสบจากภูมิต้านตนเองเรื้อรัง เป็นโรคที่เก … Read more