โรงเรียนบ้านหนองสีนวล

หมู่ 5 บ้านหนองสีนวล ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228642

อากาศ อธิบายเกี่ยวกับปัจจัยบรรยากาศและอิทธิพลที่มีต่อร่างกายมนุษย์

อากาศ

อากาศ ในกระบวนการของชีวิต บุคคลต้องสัมผัสกับปัจจัยแวดล้ … Read more

พื้นผิวโลก และธรณีวิทยาเกิดการเคลื่อนไหวของพื้นผิวเปลือกโลก

พื้นผิวโลก

พื้นผิวโลก ซึ่งเป็นศัพท์เฉพาะของธรณีวิทยา เป็นองค์ประกอ … Read more

เมฆคิวมูลัส สภาพภูมิอากาศและการเคลื่อนตัวการแบ่งตัวของเมฆ

เมฆคิวมูลัส

เมฆคิวมูลัส สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คิวมูลัสแสง คิวม … Read more