โรงเรียนบ้านหนองสีนวล

หมู่ 5 บ้านหนองสีนวล ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228642

พื้นผิวโลก และธรณีวิทยาเกิดการเคลื่อนไหวของพื้นผิวเปลือกโลก

พื้นผิวโลก

พื้นผิวโลก ซึ่งเป็นศัพท์เฉพาะของธรณีวิทยา เป็นองค์ประกอ … Read more