โรงเรียนบ้านหนองสีนวล

หมู่ 5 บ้านหนองสีนวล ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228642

ภาวะสมองพิการ อาการทั่วไปของทารกและเด็กเล็กมีลักษณะอย่างไร

ภาวะสมองพิการ

ภาวะสมองพิการ ร่างกายอ่อนแอและเคลื่อนไหวได้เองตามธรรมชา … Read more