โรงเรียนบ้านหนองสีนวล

หมู่ 5 บ้านหนองสีนวล ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228642

โรคตับแข็ง ภาวะแทรกซ้อนของโรคตับแข็งและการตรวจโรคถุงน้ำดี

โรคตับแข็ง

โรคตับแข็ง การฟกช้ำเป็นหนึ่งในภาวะแทรกซ้อนของโรคตับแข็ง … Read more