โรงเรียนบ้านหนองสีนวล

หมู่ 5 บ้านหนองสีนวล ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228642

อากาศ อธิบายเกี่ยวกับปัจจัยบรรยากาศและอิทธิพลที่มีต่อร่างกายมนุษย์

อากาศ

อากาศ ในกระบวนการของชีวิต บุคคลต้องสัมผัสกับปัจจัยแวดล้ … Read more

เสียง อธิบายเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ที่ใช้เพื่อคาดการณ์การสูญเสียการได้ยิน

เสียง

เสียง ศาสตราจารย์ได้มีส่วนสนับสนุนอย่างมาก ในการศึกษาปั … Read more