โรงเรียนบ้านหนองสีนวล

หมู่ 5 บ้านหนองสีนวล ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228642

โรคหอบหืด วัตถุประสงค์เพื่อระบุยีนที่รับผิดชอบต่อการพัฒนาของโรคหอบหืด

โรคหอบหืด

โรคหอบหืด วิถีชีวิตที่อยู่ประจำ และการแพร่กระจายของผลิต … Read more

ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะภูมิต้านทานผิดปกติในเลือดสูง

ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ภูมิคุ้มกันบกพร่อง กลุ่มอาการไฮเปอร์อิมมูโนโกลบูลินอี น … Read more

เกล็ดเลือด อธิบายเกี่ยวกับอาการทางคลินิกเกิดขึ้นเมื่อจำนวนเกล็ดเลือดลดลง

เกล็ดเลือด

เกล็ดเลือด อาการทางคลินิกเกิดขึ้น เมื่อจำนวนเกล็ดเลือดล … Read more

ต่อมไทรอยด์ อธิบายเกี่ยวกับโรคต่อมไทรอยด์อักเสบจากภูมิต้านตนเองเรื้อรัง

ต่อมไทรอยด์

ต่อมไทรอยด์ อักเสบจากภูมิต้านตนเองเรื้อรัง เป็นโรคที่เก … Read more

ตาแห้ง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงการพัฒนาของโรคตาแห้ง

ตาแห้ง

ตาแห้ง โรคตาแห้งเป็นโรคที่เกิดจากหลายปัจจัย ที่เกิดจากก … Read more