โรงเรียนบ้านหนองสีนวล

หมู่ 5 บ้านหนองสีนวล ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228642

อุณหภูมิ และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือไม่

อุณหภูมิ

อุณหภูมิ เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การไปอาบน้ำนั้นมี … Read more