โรงเรียนบ้านหนองสีนวล

หมู่ 5 บ้านหนองสีนวล ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228642

ยาบ้า ยาแอมเฟตามีนจะมีวิธีในการเลิกสารเสพติดและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น

ยาบ้า

ยาบ้า สิ่งสำคัญคือผู้คนรอบข้างควรพยายามให้ความช่วยเหลือ … Read more